Investera i din framtid

Victoria Invest
InnehavOm oss

Framtiden

Hållbar utveckling

Vi arbetar med tre dimensioner av hållbarhet: ekonomi, samhälle och miljö. Vår hållbarhetsstrategi finns i åtanke när vi utvärderar nya investeringsmöjligheter, utvecklar våra bolagsinnehav samt när vi omplacerar kapital. Vi vill att våra innehav ska främja såväl lokal som global hållbarhet och därmed verka i linje med globala hållbarhetsmål.

Hur vi investerar

Investeringsprocess

1. ANALYS / DUE DILIGENCE

Efter en första positiv bedömning huruvida bolaget är intressant och befinner sig i rätt skede för investering, kommer en djupare företagsbesiktning och revision att genomgås med investeringsteamet. Under denna fas träffas investeringsteamet ofta med företaget.

2. INVESTERINGSBESLUT

Vår investeringskommitté mottar investeringsförslaget från investeringschefen. Bedöms förslaget intressant efter djupare analys, kommer kommittén att godkänna eller neka. Endast kommittén har mandat att fatta beslut.

3. AVTAL

Om investeringskommittén samtycker till investeringen upprättas investeringsavtal och aktieägaravtal. Avtalen innefattar de villkor som investeringskommittén och ägarna har kommit överens om.

4. UTVECKLING

Victoria Invest går in som aktiva ägare genom styrelserepresentation i syfte att ge bästa möjliga värdetillväxt i innehavet.

5. EXIT

Konceptet för en framgångsrik exit sammanställs i en gemensam ägaragenda tillsammans med bolaget. Exit kan bl.a. ske genom försäljning till en finansiell aktör, industriell aktör eller genom en börsintroduktion och utgör det sista steget i vår investeringsprocess.

Avkastning

Vad vi gör för dig

Personlig service

Vid investering har ni alltid samma kontaktperson.

Långsiktig relation

Vi satsar på en långsiktig och hållbar relation.

Diversifierade

Vi ser till att alltid ha ett diversifierat innehav.

Först till kvarn

Var alltid först med att få reda på vad som är på gång.