Victoria Invest

Ett investmentbolag som investerar i ett tidigt skede i nordiska företag.
Om ossInnehav

Vad vi gör

Vi skapar investeringsmöjligheter i jämförelsevis unga företag som befinner sig i en tillväxtfas samtidigt som vi hjälper svenska entreprenörer att förverkliga visioner som gynnar samhället och miljön.

Vår strategi

Att identifiera och investera i talangfyllda företag med stor tillväxtpotential, vilka med kapital samt vägledning kan ta nästa steg i sin utveckling och därmed generera mycket god avkastning till våra investerare.

Vårt mål

Vi vill ge våra investerare samma möjligheter som de etablerade investerare har samt hjälpa duktiga entreprenörer att skapa en hållbar framtid med god avkastning.

Investeringsprocess

1. Analys / Due Diligence
En investeringschef gör en första bedömning om huruvida bolaget är intressant och befinner sig i rätt skede för investering. Vid en positiv bedömning genomförs en djupare analys av flera aspekter såsom vision och erbjudande, problemställningar, lösningar, affärsmodell, team, kundbehov, tillväxtstrategi, finansiell plan, kapitalbehov, marknadspotential samt exit-möjligheter. Under den här fasen träffas investeringsteamet ofta med företaget.
2. Investeringsbeslut

Ställer sig investeringsteamet bakom investeringen skickar investeringschefen vidare förslaget till vår investeringskommitté. Endast denna kommitté har mandat att godkänna eller neka investeringar. Bedöms förslaget som intressant fortlöper investeringsprocessen med en djupare Due Diligence-analysering av bolaget för att utförligt undersöka om investeringsprocessen bör tas vidare eller om det finns skäl till att avbryta processen.

3. Avtal

Om investeringskommittén samtycker till investeringen upprättas investeringsavtal och aktieägaravtal. Avtalen innefattar de villkor som investeringskommittén och ägarna har kommit överens om.

4. Utveckling

Victoria Invest går in som aktiva ägare genom styrelserepresentation i syfte att ge bästa möjliga värdetillväxt i innehavet.

4. Exit

Konceptet för en framgångsrik exit sammanställs i en gemensam ägaragenda tillsammans med bolaget. Exit kan bl.a. ske genom försäljning till en finansiell aktör, industriell aktör eller genom en börsintroduktion och utgör det sista steget i vår investeringsprocess.

Hållbar utveckling

För att vara ett framgångsrikt bolag långsiktigt måste man vara en del av lösningen och inte problemet. Vi arbetar med tre dimensioner av av hållbarhet: ekonomi, samhälle och miljö. Vår hållbarhetsstrategi finns i åtanke när vi utvärderar nya investeringsmöjligheter, utvecklar våra bolagsinnehav samt när vi omplacerar kapital. Vi vill att våra innehav ska främja såväl lokal som global hållbarhet och därmed verka i linje med FN:s Globala hållbarhetsmål.

Vårt kontor

Hans Michelsensgatan 2
211 20 Malmö

Öppettider

Mån-Fre: 10:00 – 17:00
Lör-Sön: Stängt

Följ oss