Kallelse extra bolagsstämma

Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras genom förhandsröstning (s.k poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.