Euroclear!

Påbörjat samarbete med Euroclear. Victoria Invest AB (publ) har nu inlett processen att överlåta och digitalisera aktieboken till Euroclear. Detta innebär att Victoria Invest AB (publ) blir ett så kallat avstämningsbolag.
Fördelarna är oberoende hantering av aktieboken, minskad administration och ett första steg för framtida börsnotering.