The Car AB

Victoria Invest är mycket stolt över att kunna presentera The Car AB som en ny investering till bolagsportföljen.

The Car grundandes i Malmö 2017 och har sedan det startades växt stadigt. Bilarna har blivit fler, upptagningsområde i form av städer har ökat samt kundbasen har växt explosionsartat. The Car är en unik abonnemangstjänst och upplevelse. Att vara kund på företaget innebär att dina dagliga resor kan göras med premiumbil med chaufför. Företaget ökar vår mångfald av innehav och bidrar med progressivt nytänkande, starkt entreprenörskap och goda framtidsutsikter.