KALLELSE EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras genom förhandsröstning (s.k poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Bolagsstämman kommer därför genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

Nedan finner ni kallelsen samt formuläret för poströstning.