Nyhetsbrev från Miris

Miris introducerar Miris Invest, nyhetsbrev för aktieägare, Miris Invest är ett nyhetsbrev avsedd för Miris aktieägare. På detta sätt önskar bolaget att skapa ytterligare en kanal för att informera om vad som händer på Miris. Här kommer det finnas mer information om Miris marknader, kunder och genomförda aktiviteter. Nyhetsbrevet kommer publiceras minimum fyra gånger per år.