LightAir genomför nyemissioner på totalt 27,2 miljoner kronor

Lightair genomför nyemissioner på totalt 27,2 miljoner kronor, Ilija Batljan tecknar
för 12 miljoner kronor (Finwire) 2020-11-20 10:18

Luftreningsbolaget Lightair har beslutat att genomföra en nyemission med
företrädesrätt för aktieägarna, en riktad nyemission samt en tredje närstående
nyemission på totalt 27,8 miljoner kronor, varav 21,8 miljoner kronor är säkerställt.
Det framgår av ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen är på 9,1 miljoner kronor före emissionskostnader. Villkoren är
1:11, vilket innebär att elva befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till
teckningskursen 2,75 kronor per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att
erhålla teckningsrätter är den 25 november och första dag för handel aktie exklusive
rätt att erhålla teckningsrätter är den 26 november. Teckningstiden löper från 1
december till 15 december och handel med teckningsrätter pågår den 1 december till
11 december.

Lightair genomför en riktad nyemission på mellan 10,6 till 16,1 miljoner kronor. Det
finns även en tredje närstående nyemission på 2 miljoner kronor till
styrelseordförande och bolagets marknadschef. Ilija Batljan kommer att teckna aktier i
nyemissionerna för 12 miljoner kronor.