Nytt innehav i Floating Assets.

Victoria Invest (publ) förvärvar aktier i LightAir AB (publ).

I ett led att diversifiera portföljen inom Floating Assets presenterar vi härmed ytterligare ett nytt innehav i LightAir AB (publ).

LightAir AB(publ)
Kortnamn: LAIR
Bransch: Industri
Lista: Nordic SME
Aktuell kurs: 3,29
Börsvärde: 114,88 MSEK
Antal aktier: 36 469 904
Introdatum: 2007-11-21

Om bolaget:
LightAir utvecklar och säljer luftrenare för olika typer av miljöer. Produkterna är baserade på patenterade teknologier som bolaget med tiden fram genom egenutvecklad teknologi. Produkterna kan användas av privatpersoner och företagskunder, där vardera produkt är anpassad efter storleken på rummet, samt andra faktorer som exempelvis rummets omgivning och industriell miljö.
En hållbar lösning med ren luftmedvetenhet och engagemang som avlägsnar skadliga partiklar och allergener som trafikföroreningar, pollen, virus och mögel. Vetenskapligt bevisat borttagning av virusinfektionsförmåga i luften med 97%.
Bolaget har sitt huvudkontor i Bromma.

Bolagets hemsida:
https://lightair.com
VD: Lars Liljeholm
Ordförande: Ulf Lindstén